Responsive image

Anders Frick

Delägare, Advokat

Profil

Jag är verksam och har en ledande roll inom Setterwalls Fastighetsgrupp.

Jag är specialiserad inom fastigheter, framförallt fastighetstransaktioner, projektutveckling, hyresrätt, fastighets- och förvärvsfinansiering, joint ventures samt fondetablering.
Jag har varit involverad i en mängd såväl svenska som internationella transaktioner med multinationella företag, banker och privata svenska företag som klienter.
Fastigheter och infrastruktur intresserar mig mycket, och jag har sedan 2006 erhållit omfattande erfarenhet och kunskap av arbete i frågor som rör fastighetsbranschen.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2014-,

Setterwalls

2006-2014,

Advokatfirman Vinge

2012-2013,

GE Capital Real Estate Norden, chefsjurist

2004-2006,

Sollentuna tingsrätt, tingstjänstgöring

2004,

Linklaters, trainee

2004,

Lunds universitet, juristexamen

2002-2003,

University of Edinburgh

Legal 500 (2019-2024)

”Has a strong understanding of joint venture and co-investment projects.”

Legal 500

”Anders Frick acts in a way that inspires confidence.”

Legal 500