artikel | 04 apr 2016

Skydda era affärshemligheter – överväg alltid att begära sekretess i era anbud

Responsive image

Kammarrätten i Stockholm har i dagarna meddelat dom i ett mål rörande begäran om utfående av ett anbud (mål nr 9307-15). Frågan i målet var om den upphandlande myndigheten korrekt beslutat att inte lämna ut anbud i de delar som huvudsakligen rörde beskrivningar om referensuppdrag, underleverantörer och arbetsmetoder. Alla anbudsgivare med undantag för en hade begärt sekretess för sina anbud.

I domen uttalade kammarrätten att en anbudsgivare som inte begär sekretess för sitt anbud fortsatt har kvar sin rätt till den sekretess som ska gälla till skydd för bolaget. Detta till trots gjorde kammarrätten en annorlunda bedömning avseende de anbudsgivare som begärt sekretess och den anbudsgivare som inte hade gjort det. För den senare ansåg kammarrätten att anbudet skulle lämnas ut i dess helhet, medan myndighetens beslut upprätthölls avseende de övriga anbudsgivarna.

Domen visar tydligt att det sekretesskydd som finns för anbudsgivare i en upphandling och som ger skydd för företags affärs- och driftsförhållanden (detta skydd framgår av 31 kap. OSL) skiljer sig beroende av om anbudsgivaren i sitt anbud har begärt sekretess eller inte.

Av erfarenhet vet vi att frågan om anbudssekretess inte alltid är den högst prioriterade vid ingivande av anbud. För att undvika att hamna i situationen att känsliga uppgifter i era anbud lämnas ut finns dock mot bakgrund av kammarrättens dom starka skäl att alltid överväga att inkludera en begäran om sekretess i anbud. En sådan kan upprättas som en standardbegäran som regelmässigt kan inkluderas i era anbud.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Offentlig upphandling

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.