artikel | 09 feb 2017

Swedish Match får skyhöga böter för överträdelse av konkurrenslagen

Responsive image

Igår, onsdagen den 8 februari, dömdes Sveriges största snustillverkare Swedish Match att betala cirka 38 miljoner SEK i konkurrensskadeavgift efter att Patent- och marknadsdomstolen funnit att Swedish Match missbrukat sin dominerande ställning genom att införa ett konkurrensbegränsande etikettsystem i sina snuskylar.

Bakgrunden till målet var att Swedish Match försett återförsäljare med snuskylar, i vilka snus från både Swedish Match och företagets konkurrenter såldes. Återförsäljarna fick dessa kylar gratis på vissa villkor avseende marknadsföring av konkurrenternas produkter i kylarna. Under våren 2012 justerade Swedish Match dessa villkor genom att införa ett nytt system för hyllkantsetiketter i kylarna. Tidigare hade konkurrenterna själva fått utforma sina etiketter, men i och med införandet av Swedish Matchs nya system tvingades konkurrenterna antingen följa en viss angiven mall eller acceptera att de egna etiketterna byttes ut mot generiska gråvita etiketter.

I domen som kom igår konstaterade Patent- och marknadsdomstolen att Swedish Match har en dominerande ställning på marknaden för försäljning av snus till återförsäljare i Sverige. Vidare slog domstolen fast att hyllkantsetiketter är ett viktigt konkurrensmedel för pris- och varumärkeskommunikation och att det införda systemet i praktiken innebar ett marknadsföringsförbud i kylarna. Mot denna bakgrund, och att Swedish Match bedömdes ha haft en konkurrensbegränsande strategi med införandet av etikettsystemet, ansågs Swedish Match ha missbrukat sin dominerande ställning.

Domen är en sträng påminnelse om vikten av att beakta konkurrensreglerna vid utformandet av avtalsvillkor och marknadsföringsstrategier. Ännu återstår att se om Swedish Match överklagar domen till Patent- och marknadsöverdomstolen, vilket måste ske senast den 1 mars 2017. Vi på Setterwalls fortsätter att följa utvecklingen! 

Setterwalls EU- och konkurrensrättsgrupp har lång erfarenhet av att arbeta med frågor rörande missbruk av dominerande ställning och vilka överväganden som bör göras för företag med höga marknadsandelar, både i relation till kunder och leverantörer som inför potentiella förvärv. Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med att bedöma om er strategi är förenlig med konkurrensreglerna eller om ni misstänker att ert företag blir utsatt för ett agerande som kan utgöra missbruk av dominerande ställning.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

EU- & konkurrensrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.