artikel / 05 okt 2016

Trenden är tydlig, inte tillräckligt att inte göra fel – proaktiva åtgärder avseende antikorruption och penningtvätt är nödvändiga

Responsive image

Krav på ökad transparens och tydlig redovisning av arbete med hållbarhetsfrågor och antikorruption har sedan en tid bara ökat.

Den 1 december träder t ex ny lagstiftning i kraft som kräver att företag av viss storlek i sin årliga förvaltningsberättelse ska inkludera en hållbarhetsrapport med information bl.a. om företagets motverkande av korruption. Arbete pågår med att ta fram en ny ISO-standard för ledningssystem. Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är på ingång. Hårdare regler på området och aktivare åklagarämbete syns i flera länder, däribland Sverige. Signalen är tydlig – antikorruptionsfrågor och frågor om företagens medverkan i brottsförebyggande verksamhet  tas på allvar från lagstiftarens sida.

Det är dock inte bara lagstiftaren som ställer högre krav. På senare tid har vi noterat en ökad efterfrågan på såväl antikorruptions- som penningtvättsgarantier i aktieöverlåtelseavtal liksom andra avtal. Garantierna varierar i dess utformning men gemensamt är att det som minimum uppställs som krav att motparten har rutiner och policies på plats som minimerar risk för överträdelser av regelverken.

Ett sätt att proaktivt möta dessa krav – som enligt alla signaler bara kommer att öka – är att tillse att ditt företag har tydliga rutiner som motverkar korruption och penningtvätt samt visa att dessa riktlinjer och rutiner tillämpas.

För är det något som är tydligt är det att det inte längre räcker att inte göra fel – företag står istället inför en omvärld som kräver att företaget ska kunna visa att man säkerställer att det blir rätt. Med dessa ökade krav bör varje företag ställa sig frågan – har vi rutiner och policies på plats?

 

Setterwalls grupp för Antikorruption & Interna utredningar är en särskild sammansatt grupp med specialister från olika verksamhetsområden. Vi har juridisk kunskap och lång erfarenhet inom risk- och compliance, inkluderande antikorruption, penningtvätt, konkurrensfrågor och annat som kan utgöra ett hot mot en kommersiell verksamhet. Genom vår tillgång till egna och externa specialister kan vi snabbt sätta samman en anpassad grupp för att förebygga, utreda eller hantera en situation som uppkommit inom det enskilda företaget eller organisationen. Vi tillhandahåller därutöver utbildning och kan bistå med att ta fram whistleblowingsystem.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.