artikel | 20 mar 2020

UP/UPC Update: Tyska författningsdomstolens majoritet underkänner formerna för Förbundsdagens UPCA-ratificering

Responsive image

I beslut som meddelades klockan 09.30 i dag underkände den tyska federala författningsdomstolens avdelningsmajoritet (5 av 8 ledamöter) Förbundsdagens ratificering av domstolsavtalet med hänvisning till att tillämpliga majoritetsregler inte hade följts, dvs. biföll klagomålet i fråga på formell grund. Däremot utgjorde ratificeringens substans inte någon grund för underkännande. Domstolens minoritet (3 av 8 ledamöter) menade tvärtemot majoriteten att dylika formella invändningar inte kan, och av demokratiska skäl inte bör kunna, utgöra grund för talan i författningsdomstolen.

Den formella brist som majoriteten pekade på bör kunna läkas men detaljerna kring detta återstår att se. Författningsdomstolens beslut uppfattas alltså inte som något slutord utan snarare som en anvisning till den tyska lagstiftaren om vad som krävs för att avtalsratificeringen ska anses konstitutionell. I praktiken ser Setterwalls detta som en försening av reformen snarare än någonting annat.

Läs domstolens beslutssammanfattning på engelska här.

Läs beslutet i fulltext på tyska här.

Kontakt:

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.