event / Göteborg / 09 okt 2023

Frukostseminarium om Mark- och miljööverdomstolens dom i Ragn-Sellsmålet!

Responsive image

Setterwalls bjuder in till seminarium om Mark- och miljööverdomstolens dom i Ragn-Sellsmålet! Gästföreläsare är Maria Florberger från Geosyntec.

I december 2021 avslog mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Ragn-Sells ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende behandling av avfall eftersom verksamhetens utsläpp till en redan hårt belastad vattenförekomst enligt domstolen skulle innebära en otillåten försämring av den ekologiska och kemiska statusen och även äventyra möjligheten att uppnå god status för kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen.

Målet prövas nu av Mark- och miljööverdomstolen och har blivit mycket uppmärksammat då bedömningen av miljökvalitetsnormer har en avgörande betydelse vid prövning av en åtgärd eller verksamhets tillåtlighet. Mark- och miljööverdomstolens dom i målet väntades komma den 30 augusti 2023. Domen har skjutits upp och väntas nu istället komma den 3 oktober 2023.

Setterwalls Advokatbyrås miljörättsgrupp bjuder in till frukostseminarium måndagen den 9 oktober där vi tillsammans med gästföreläsare Maria Florberger från Geosyntec kommer att ge en introduktion till regleringen kring miljökvalitetsnormer i vatten, redogöra för Mark- och miljööverdomstolens dom och diskutera vad utfallet innebär för dig som verksamhetsutövare. Maria Florberger är ekotoxikolog och fil. dr. i miljövetenskap och hon har lång erfarenhet av att arbeta med och bedöma frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten vid bland annat riskbedömningar och tillståndsärenden.

Morgonen inleds med en gemensam frukost kl. 07:30 och seminariet börjar kl. 08:00.

NÄR? 9 oktober kl. 08:00, frukost serveras från kl. 07:30.
VAR? Setterwalls Advokatbyrå, Sankt Eriksgatan 5, Göteborg
OSA? senast den 4 oktober

Varmt välkommen!

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Miljörätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.