fbpx IT, teknologi & telekom | Setterwalls Advokatbyrå

Bransch

IT, teknologi & telekom

Våra specialister inom IT, teknologi och telekom parar gedigen branscherfarenhet med marknadsledande spetskompetens inom immaterialrätt i allmänhet och IT-rätt i synnerhet.

IT, teknologi och telekom är branscher i snabb utveckling och våra branschspecialister verkar ofta inom gränssnittet där ny teknik och nya affärsmodeller möter verkligheten. Vi ger strategisk rådgivning i samband med t.ex. outsourcing eller systeminköp, kan hjälpa dig med att upprätta och förhandla licenser och andra avtal i den löpande verksamheten eller att reglera utvecklings- och andra samarbeten på bästa sätt. Det kan också gälla råd kring de regler som gäller för drivande av verksamheten, hanteringen av personuppgifter, stöd vid utveckling av verksamheten genom förvärv, eller hanteringen av risker och tvister.

Vi jobbar med ett brett spektrum av företag. Från tele- och internetoperatörer och e-handelsföretag till IT-konsulter, tillverkare av hårdvara, programutvecklingsföretag och investerare, men också med deras kunder.

"The team is great; really skilful and fast-working."

- Chambers Europe

"We had a good dialogue with the team. The lawyers were responsive and gave us useful input."

- Chambers Europe

"Strong commercially, highly skilled and experts in IT. They are solution-focused, they listen and we have developed a good relationship that works very well."

- Chambers Europe

"Setterwalls has a deep legal knowledge of IT and a good grip on the business environment we work in. They are cost efficient and rapidly come up with good, sound legal advice."

- Chambers Europe

Branscher

Fordonsindustri

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Jörgen Axelsson

Göteborg

Fredrik Roos

Malmö

Marc Tullgren Marcus Svensson