Responsive image

Bransch

Bygg & anläggning

Vi på Setterwalls är stolta över vår gedigna kunskap och kännedom om bygg & anläggningsbranschen. Med rätt expertis och djup erfarenhet står vi redo att ge ditt företag ett nära och affärsinriktat stöd i alla delar av dina entreprenadprojekt.

Våra branschspecialister hjälper dig med planering, upphandling, genomförande med löpande stöd och uppföljning. Hos oss får ditt företag ett direkt stöd av seniora specialister. Skulle du behöva hjälp att bedöma risker och tillvarata möjligheterna när projektet inte utvecklar sig enligt plan, kan vi biträda ditt företag i förhandlingar med motparten. Vi står också redo att företräda företaget vid tvister i domstolar och skiljeförfaranden.

Våra specialister arbetar kontinuerligt i alla slags bygg- & anläggningsprojekt inom Sverige och internationellt. Som exempel bostadsutveckling, anläggningsentreprenader, offentligt upphandlade infrastrukturprojekt, energirelaterade entreprenader och kommersiella lokaler. Vi har medverkat i flera stora projekt, som exempel projekt Tegelhagen i Upplands-Bro, förbifart Stockholm, Northvolts batterifabrik och flera vindkraftsparker, t.ex. Markbyggdens.

Vi samarbetar med flera av branschens mest framstående bolag. Såväl offentliga och privata beställare som byggbolag, finansiärer, konsulter och materialtillverkare.

Stockholm:

Hans Dahlberg Kolga

Göteborg:

Erik Svedlund

Malmö:

Henrik Trölle

Verksamhetsområde:

Entreprenadrätt, Fastighetsrätt