Bostadsrättsfrågor

Att uppföra eller förädla bostadsrätter innebär att ett stort antal juridiska frågeställningar aktualiseras. Vi arbetar löpande med ett antal av de största aktörerna inom bostadsrättsmarknaden och assisterar varje år våra klienter inom ett flertal av landets större utvecklingsprojekt.

Setterwalls besitter kunskap avseende exempelvis förhandsavtal, upplåtelseavtal, ekonomiska planer, vad som händer vid förseningar i ett bostadsrättsprojekt eller hur en hyresfastighet omvandlas till bostadsrätter.

Kontakta oss