Finansiering av fastigheter

Setterwalls bank- och finansgrupp är en av de främsta inom området i Sverige. Vårt team bistår klienter i transaktioner och ärenden inom samtliga områden inom bank- och finansrätt med särskilt fokus på lånefinansiering. Många av våra klienter är verksamma inom fastighetssektorn.

Våra experter inom lånefinansiering tillhandhåller högkvalitativ rådgivning till klienter såsom banker, finansiella institutioner, lånefonder och direktlångivare, fastighetsbolag, riskkapitalbolag och andra investerare i nationella såväl som internationella transaktioner och ärenden som rör förvärvsfinansiering, bolagskrediter, fastighetsfinansiering, tillgångsfinansiering och andra krediter samt obligationer.

 

Kontakta oss