Fond- och bolagsstrukturer

Setterwalls fastighetsteam biträder såväl svenska aktörer som några av världens större fastighetsfonder vid etablering av olika fond- och bolagsstrukturer, exempelvis genom utredningar av skattefrågor, sätta upp lämplig koncernstruktur, förhandling av aktieägaravtal, legala frågor kring kapitalresning, förvaltaravtal, uppdragsavtal och andra erforderliga avtal som krävs i samband med fastighetsförvärv eller att en fond etableras.

Vi arbetar ofta gränsöverskridande och har stor erfarenhet av att agera projektledare i fastighetsprojekt som involverar ett stort antal jurisdiktioner. Teamet navigerar vant genom de olika jurisdiktioner som fondstrukturer ofta berör där beslutsfattande kommittéer inte sällan sitter i helt andra länder än transaktionsteamet eller förvaltarteamet.

Kontakta oss