Joint ventures och aktieägaravtal

Fastighetsutveckling kräver ofta stora resurser i såväl finansiella termer som kunskap. Samarbeten är vanligt och vi biträder därför löpande våra klienter med ett etablera och genomföra olika joint ventures inom fastighetsbranschen. Grundbulten i ett fungerande samarbete är tydliga och noggrant genomarbetade avtal där våra experter gärna bistår i ett tidigt skede. Med flera decenniers erfarenhet inom området vet vi hur avtalen ska formuleras för att uppnå bästa möjliga resultat.

Setterwalls fastighetsgrupp har lång erfarenhet av att biträda aktörer vid upprättande och förhandling av exempelvis aktieägaravtal, förvaltningsavtal, finansieringsavtal, uppdragsavtal och andra liknande avtal.

Kontakta oss