Responsive image

Bransch

Handel & konsument

Är du verksam inom B-2-B-handel eller detaljhandel kan du känna dig trygg att jobba med ett dedikerat team av specialister, som har kompetens och erfarenhet att möta utmaningarna i din bransch. Inte minst när det gäller digitalisering.

Vårt branschteam av specialister har lång erfarenhet av att stötta företag i nationell såväl som internationell handel, vid både business-to-business och detaljhandel, inte minst när det gäller e-handel och andra digitaliseringsaspekter. Det kan gälla mer strategisk rådgivning kring verksamheten eller att upprätta och förhandla avtal, bena ut vad som gäller kring produktansvaret eller bistå i tvister. Eller att tillse att e-handelssajten uppfyller de krav som ställs, att personuppgifter hanteras på rätt sätt och att reglerna kring konsumentkrediter eller andra konsumenträttigheter iakttas.

Våra klienter handlar med ett brett spektrum av varor och tjänster och är såväl nationella som globala, och inkluderar flera branschledare.

Stockholm:

Sophia Spala

Göteborg:

Malmö:

Marc Tullgren