Responsive image

Bransch

Handel & konsument

Är du verksam inom B-2-B-handel eller detaljhandel kan du känna dig trygg att jobba med ett dedikerat team av specialister. Ett team som har kompetens och erfarenhet att möta utmaningarna i din bransch. Inte minst när det gäller digitalisering.

Vårt branschteam består av specialister med lång erfarenhet av att stötta företag inom både nationell och internationell handel. Vi har expertis inom både business-to-business och detaljhandel, och särskild kompetens inom områden som e-handel och digitalisering.
Det kan gälla mer strategisk rådgivning kring verksamheten eller att upprätta och förhandla avtal, bena ut vad som gäller kring produktansvaret eller bistå i tvister. Eller att tillse att e-handelssajten uppfyller de krav som ställs, att personuppgifter hanteras på rätt sätt och att reglerna kring konsumentkrediter eller andra konsumenträttigheter iakttas.

Våra klienter handlar med ett brett spektrum av varor och tjänster och är såväl nationella som globala, och inkluderar flera branschledare.

Stockholm:

Sophia Spala

Malmö:

Marc Tullgren