Ansvar för markföroreningar

Förekomsten av markföroreningar är en problematik som är en realitet för många företag. Kunskapsläget förbättras fortlöpande om de 85 000 misstänkta eller konstaterade förorenade objekten i Sverige. Ofta vidtogs den eller de åtgärder som orsakade föroreningen för många decennier sedan, varför det är komplext att bedöma vem eller vilka subjekt som är ansvarig för föroreningens avhjälpande.

Vi bistår våra klienter i alla aspekter gällande förorenad mark. Detta kan avse att svara på föreläggande från tillsynsmyndigheten, miljörättslig rådgivning vid exploatering i förorenade områden, ansvarsutredningar (utreda vem som är ansvarigt subjekt för att vidta avhjälpandeåtgärder) och att driva regressprocesser. Rättsutvecklingen går därtill snabbt framåt i riktning mot ett allt mer extensivt ansvar för verksamhetsutövare som ett led att uppfylla miljömålet Giftfri Miljö. Denna rättsutveckling innebär en större risk för såväl verksamhetsutövare som fastighetsägare när eventuellt ansvar för en befintlig förorening kan dyka upp där man minst anar det.

Setterwalls miljöjurister har lång erfarenhet av miljörättslig rådgivning avseende förorenad mark samt är och har varit delaktiga i flertalet vägledande processer som har drivit rättsutvecklingen framåt. Setterwalls blir regelbundet anlitat av såväl svenska som internationella klienter vid större ärenden avseende förorenad mark.

Setterwalls grupp för miljörätt består av specialister med mångårig erfarenhet av miljö- och energirättsliga ärenden. Vi arbetar nära våra klienter och beroende på ärendets karaktär sätter vi ihop ett team av experter som skräddarsyr det juridiska arbetet efter krav och behov. Genom oss erbjuds också utbildningar i kommersiell miljörätt som ökar den miljörättsliga förståelsen i företag och organisationer. Kontakta oss för mer information.

Anmäl dig gärna till våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.

Kontakta oss

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.