Miljörisker i transaktioner

Vid förvärv eller försäljningar av företag och fastigheter är det angeläget att utreda och identifiera eventuella miljörisker och påföljande ansvar som kan uppkomma med anledning av transaktionen. Typiska risker vid transaktioner rör frågor avseende eventuellt ansvar för markföroreningar och eventuella befintliga eller nödvändiga miljötillstånd. Det är viktigt att kontrollera att alla miljötillstånd och rättigheter i företaget eller fastigheten är gällande och tillämpliga efter transaktionen och inte hindrar förvärvarens strategi med förvärvet. Genom att Setterwalls löpande bistår klienter i processen med att erhålla miljötillstånd har våra miljöjurister den särskilda kompentens som krävs för att rådge om hantering av befintliga miljötillstånd även i samband med transaktioner.

Eventuellt ansvar för miljöföroreningar kan innebära avsevärda kostnader för ett bolag och det krävs särskild expertis för att reglera ett sådant ansvar i transaktionsdokumenten. Ansvar för att avhjälpa föroreningar i mark och vatten kan ofta komma som en överraskning för det subjekt som är aktivt idag, eftersom föroreningarna inte sällan uppkom för flera decennier sedan och det juridiska ansvaret kvarstår.

Setterwalls miljöjurister tar ett helhetsgrepp om samtliga potentiella miljörisker i en transaktion. I stora transaktioner har Setterwalls miljögrupp vid flertalet tillfällen fått externt uppdrag att upprätta en separat miljörättslig due diligence rapport, ett kvitto på att Setterwalls tillhandahåller förstklassig miljörättslig rådgivning.

 

Setterwalls grupp för miljörätt består av specialister med mångårig erfarenhet av miljö- och energirättsliga ärenden. Vi arbetar nära våra klienter och beroende på ärendets karaktär sätter vi ihop ett team av experter som skräddarsyr det juridiska arbetet efter krav och behov. Genom oss erbjuds också utbildningar i kommersiell miljörätt som ökar den miljörättsliga förståelsen i företag och organisationer. Kontakta oss för mer information.

Anmäl dig gärna till våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier, nedan.

Kontakta oss

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.