Miljötillståndsprövning

Alla företag som bedriver så kallad miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet ska ha ett aktuellt och gällande miljötillstånd som reglerar hur verksamheten får och ska bedrivas. Miljöfarlig verksamhet kan vara allt från vindkraftparker och verkstadsindustrier till livsmedelsproduktion och täktverksamhet. Miljötillståndet ger företaget rätt att bedriva sin verksamhet på det sätt som har beskrivits i ansökningsprocessen och en skyldighet att följa villkoren som följer av miljötillståndet. Det är således av central betydelse för alla reglerade verksamheter att tillståndet är väl anpassat till den faktiska verksamheten och inte hindrar verksamhetsutövaren från att bedriva sin verksamhet på önskat sätt.

Tillståndsprocessen är omfattande och formalistisk vilket gör att det finns många fallgropar som både kan bli tidskrävande och kostsamma. Syftet med processen är att klarlägga att verksamheten kan bedrivas utan att oacceptabla störningar för människors hälsa och miljö uppkommer. Setterwalls bistår företaget under hela processen med såväl taktiska överväganden som handfasta råd om tillämpliga lagkrav, allt för att processen ska fortlöpa så smidigt som möjligt och att det slutliga tillståndet ska skapa rätt möjligheter för verksamheten. Målet för oss är att tillståndet ska utformas så optimalt för företaget som möjligt. Setterwalls har omfattande erfarenhet från tillståndsprövningar av alla dess slag och våra erfarna miljöjurister kommer att bistå din verksamhet på bästa sätt.

Tillståndsprocessen

Upprätta ansökan

 • Inledande strategi och planering
 • Upprättande av samrådsunderlag
 • Samråd
 • Utredningar
 • Granskning av MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och underliggande utredningar
 • Upprättande och inskickande av ansökningshandling

Ansökans handläggning

 • Komplettering efter synpunkter från myndigheter
 • Ansökan kungörs
 • Berörda (myndigheter och enskilda) yttrar sig
 • Sökanden bemöter yttrandena
 • Fortsatt kommunicering

Dom/Beslut

 • Ev. Huvudförhandling och syn
 • Dom/beslut
 • Ev. överklagande och fortsatt prövning i överinstans
 • Efterarbete med tillståndet

Setterwalls grupp för miljörätt består av specialister med mångårig erfarenhet av miljö- och energirättsliga ärenden. Våra miljöjurister arbetar nära våra klienter och beroende på ärendets karaktär sätter vi ihop ett team av experter som skräddarsyr det juridiska arbetet efter krav och behov. Genom oss erbjuds också utbildningar i kommersiell miljörätt som ökar den miljörättsliga förståelsen i företag och organisationer. 

Anmäl dig gärna till våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.

Om oss

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.