Responsive image

Alma von Homeyer

Associate

Profil

Jag arbetar med juridisk rådgivning rörande IT-rätt och dataskydd, immaterialrätt och kommersiella avtal.

I mitt dagliga arbete i Setterwalls IP/Commercial/Tech-grupp bistår jag företag med upprättande och granskning av avtal samt övrig rättslig rådgivning.

Till medarbetare