Responsive image

Anja Siöstedt

Associate

Profil

Jag arbetar som associate på Setterwalls inom verksamhetsområdet företagsöverlåtelser/M&A.

Jag bistår klienter i frågor som rör kapitalmarknads– och värdepappersrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser.

Till medarbetare