Responsive image

Anja Siöstedt

Associate

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med svenska och internationella frågor inom immaterialrätt och Life Sciences-juridik.

I mitt dagliga arbete hjälper jag företag med immaterialrättsliga frågor och tvistelösning inför domstol och myndighet. Jag ägnar en stor del av min tid till kommersiella avtal och regulatoriska frågor inom Life Sciences-sektorn. Jag föreläser även på fördjupningskursen i immaterialrätt på Lunds universitet.

Till medarbetare