Responsive image

Anton Zetterberg

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar som biträdande jurist i Setterwalls fastighetsgrupp.

Jag arbetar huvudsakligen med rådgivning inom allmän fastighetsrätt, kommersiell hyresrätt och övriga områden avseende rätt till fast egendom, såsom servitut och arrende. Jag arbetar även med fastighetstransaktioner och speciell fastighetsrätt, såsom plan- och fastighetsbildningsfrågor.

Till medarbetare