Responsive image

Cecilia Gauffin

Counsel, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan 2011 huvudsakligen med tvistelösning, och jag arbetar främst som partsombud i såväl nationella som internationella skiljeförfaranden samt tvister i svenska domstolar.

Jag har erfarenhet från tvister inom ett flertal olika rättsområden, bland annat aktiebolagsrätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2011-,

Setterwalls

2012-2013

Nacka tingsrätt, tingsnotarie

2011,

Wistrand Advokatbyrå

2011,

Stockholms universitet, juristexamen

2010,

London Metropolitan University, Storbritannien