Responsive image

Karolina Jivebäck Pap

Associate

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med svenska och internationella frågor inom immaterialrätt och Life Sciences.

I mitt dagliga arbete hjälper jag företag med immaterialrättsliga frågor och tvistelösning inför domstol och myndighet. Jag arbetar även med regulatoriska frågor inom Life Sciences, IT-rätt och dataskydd.

Till medarbetare