Responsive image

Olivia Wellgren

Associate

Profil

Jag arbetar som biträdande jurist i Setterwalls IP/Tech-grupp.

Jag arbetar huvudsakligen med immaterialrätt, IT-rätt, marknadsrätt, avtalsrätt och personuppgiftsrätt.

Till medarbetare