Responsive image

Olivia Wellgren

Associate

Profil

Jag arbetar som associate på Setterwalls inom verksamhetsområdet företagsöverlåtelser/M&A.

Jag arbetar huvudsakligen med aktiemarknadsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser/M&A.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2021-,

Setterwalls

2020-2021,

European Union Intellecutal Property Office, trainee

2020,

Lunds universitet, juristexamen

2019,

National University of Singapore