uppdrag | 03 maj 2021

Akademiska Hus säljer fastighet i centrala Uppsala till Hemsö för ett underliggande fastighetsvärde om 714 000 000 kronor

Responsive image

Fastigheten Kronåsen 1:15 utgörs av 68 700 kvadratmeter mark med ett tjugotal byggnader som har en sammanlagd area om 36 600 kvadratmeter. Fastigheten ligger på det så kallade ITC-området vid Campus Polacksbacken i centrala Uppsala. Området är kulturminnesmärkt och hyrs i dagsläget till stora delar av Uppsala universitet. Hemsö tillträder fastigheten den 1 juni 2021 och tar över samtliga befintliga hyreskontrakt i oförändrad form.

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Hemsö är en av Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.