uppdrag / 16 jan 2017

Setterwalls biträder Harriet Wallberg i samband med JO-anmälan med anledning av det s.k. Macchiarini-ärendet

Responsive image

Setterwalls har i dag på uppdrag av Harriet Wallberg, f.d. rektor vid Karolinska Institutet (KI) och Universitetskansler, lämnat in en JO-anmälan mot KI och Sten Heckscher avseende hanteringen av frågor i samband med det s.k. Macchiarini-ärendets efterspel.

Hösten 2016 publicerade KI en rapport med anledning av en utredning ledd av f.d. justitierådet Sten Heckscher, i vilken det riktas omfattande kritik mot KI och flera namngivna personer, däribland Harriet Wallberg, rörande bl.a. rekryteringen av Macchiarini och hanteringen av de anklagelser om forskningsfusk som riktats mot honom. Det föreligger ett större antal förhållanden avseende såväl tillsättningen av Heckscher som dennes genomförande av utredningsuppdraget som kan ifrågasättas ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv.

Bilagor:

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Private Client

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.