Responsive image

Lorentz Reige

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag ger affärsjuridisk rådgivning till myndigheter, företag och privatpersoner, främst avseende offentlig verksamhet, offentlig upphandling och stiftelsejuridik.

Jag har omfattande erfarenhet av juridisk och strategisk rådgivning till privata och offentliga aktörer i samband med de olika typer av frågor som uppstår i mötet mellan det privata och det offentliga. Jag bistår klienter både i samband med stora och komplexa upphandlingar, exempelvis vid större infrastrukturprojekt, och i frågeställningar av mer löpande karaktär, exempelvis frågor om handlingsoffentlighet och sekretess. Utöver detta företräder jag regelbundet klienter i domstol, främst vid överprövning enligt upphandlingslagstiftningen och andra processer i förvaltningsdomstol (såsom tillståndsprocesser, laglighetsprövningar enligt kommunallagen och överklaganden av olika typer av förvaltningsbeslut).

Inom stiftelseområdet har jag bred och djup erfarenhet av rådgivning avseende bildande, drift och förvaltning av stiftelser. Jag har särskild erfarenhet av frågor i samband med etablering eller förändring av verksamheten, innefattande ändring och permutation av föreskrifter, samt strategiska och juridiska frågor avseende styrelsens ansvar och löpande förvaltning. Jag företräder löpande stiftelser i kontakter med både Kammarkollegiet och länsstyrelsen.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

2016-,

Setterwalls

2015,

Setterwalls, uppsatspraktik

2015,

Setterwalls, sommarnotarie

2014,

Kammarrätten i Stockholm, sommarnotarie

2010-2015,

Stockholms universitet, juristexamen

Externa publikationer

Förtroendeuppdrag

FÖRELÄSARE

Specialkursen i förvaltningsprocessrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet 2017 - 2022

18 SEP 2019

Seminarium, Sveriges Bolagsjurister, Ändra affären, utgör avtalsändringar och avtalstillägg risker ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv?

31 AUG 2017

Frukostseminarium: Att lyckas med komplexa upphandlingar

6 APR 2017

Frukostseminarium: Ökad omsättning genom strukturerat anbudsarbete

5 JUL 2017

Seminarium: Krocken mellan den kommersiella hyresverkligheten och LOU – Varför uppstår den och hur kan den hanteras?, Upphandling 24, Almedalen

9 MAR 2017

Seminarium: Korruption i upphandlingskontext, Tema: Juridik, den kompletta konferensen om de nya upphandlingslagarna, Upphandling 24, Stockholm

16 FEB 2017

Seminarium: Korruption i upphandlingskontext, Tema: Juridik, den kompletta konferensen om de nya upphandlingslagarna, Upphandling 24, Umeå

Legal 500 (2022)

”Praised by clients as a ‘very skilled lawyer’”

Legal 500