uppdrag / 24 nov 2016

Setterwalls biträder Serneke Group AB (publ) vid börsnotering på Nasdaq Stockholm

Responsive image

Setterwalls har biträtt Serneke Group AB (publ) i samband med börsnotering på Nasdaq Stockholm. Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) var Global Coordinator i erbjudandet.

Erbjudandet, som var kraftigt övertecknat, omfattade högst 5 786 818 aktier av serie B, vilket motsvarar cirka 26 procent av aktierna i bolaget efter erbjudandet. Bolaget har vidare utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie att förvärva ytterligare 681 818 aktier i erbjudandet. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 637 miljoner kronor och under antagande att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av erbjudandet till cirka 712 miljoner kronor. Sernekes marknadsvärde uppgår till cirka 2 447 miljoner kronor efter genomförandet av erbjudandet och under antagandet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår Sernekes marknadsvärde till cirka 2 522 miljoner kronor.      

Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad- och projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan verksamheten inleddes 2002 har Serneke utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling. Mellan 2002 och 2015 ökade Sernekes intäkter från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent.

Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Serneke arbetar dessutom med projektutveckling och fastighetsförvaltning.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Aktiemarknadsrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.