Responsive image

Verksamhetsområde

Aktiemarknadsrätt

Setterwalls kapitalmarknadsteam har omfattande erfarenhet och djup expertis inom alla frågor som rör kapitalmarknaden. Detta inkluderar även tillämpliga regler och transaktioner på marknaden. För varje transaktion sätter vi samman ett team med de specialister som behövs. På så sätt når vi klientens mål på det mest kommersiella och effektiva sättet.

Vår rådgivning täcker alla typer av kapitalmarknadstransaktioner och bolagsrättsliga frågor. Vi erbjuder exempelvis rådgivning i samband med börsintroduktioner (IPO), kapitalanskaffningar och offentliga uppköpserbjudanden. För företag som planerar en notering eller listning är vi ofta deras förstahandsval. Oavsett om det är på reglerad marknad, så som Nasdaq Stockholm, eller på multilateral handelsplattform (MTF), så som Nasdaq First North Growth Market.

Vi har bred erfarenhet av att ge råd inom informationsgivningsfrågor, inklusive regelverket kring informationsgivning, insiderfrågor, flaggning och blankning. Dessutom har vi kunskap inom bolagsstämmor, bolagsstyrning samt tolkning och tillämpning av god sed på aktiemarknaden. Vi arbetar även med incitamentsprogram för både noterade och listade bolag.

Våra klienter

Vi har förmånen att samarbeta med både svenska och utländska företag, institutioner, Private Equity-bolag, investmentbanker och andra finansiella rådgivare. Deras förtroende bygger på vår djupa erfarenhet och breda kunskap inom kapitalmarknaden.

Utöver att vi levererar exceptionella resultat, lägger vi stor vikt vid kundservice och kvalitet. Detta har lett till många långvariga relationer, vilket gör att våra klienter återkommer till oss gång på gång.

Rådgivningen i urval

 • Emissioner
 • Bolagsrätt
 • Bolagsstyrning (Corporate governance)
 • Börsintroduktioner (IPO)
 • Regelefterlevnad på aktiemarknaden
 • Incitamentsprogram
 • Informationsgivningsfrågor
 • Insiderfrågor
 • Obligationsemissioner
 • Offentliga uppköpserbjudanden och fusioner
 • Omstruktureringar
 • Omvända förvärv (Reverse takeover)
 • Spin-offs och lex Asea utdelningar

Setterwalls är högt rankade av ledande rankningsinstitut

Setterwalls verksamhetsgrupp inom kapitalmarknadsrätt rankas regelmässigt högt av ledande rankinginstituten som Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000 och Legal500.

Verksamhetsområde:

Bolagsrätt, Företagsöverlåtelser

Bransch:

Private Equity

 • EU- & Konkurrensrätt
  The team has the ability to bring out the most vital information from each participant and compile relevant information in the case
  Chambers & Partners Europe
 • EU- & Konkurrensrätt
  Setterwalls provides super service, good knowledge and quick answers
  Legal 500
 • Aktiemarknadsrätt
  The team is very experienced, extremely knowledgeable, dedicated, efficient and has great availability
  Legal 500
 • Aktiemarknadsrätt
  The team quickly understands our needs and its members are always problem solvers.
  Chambers & Partners Europe
 • Aktiemarknadsrätt
  Setterwalls has a balanced team with a combination of junior and senior professionals of different backgrounds and skill sets, blending into a perfect mix
  Chambers & Partners Europe
 • Aktiemarknadsrätt
  Always easy to get in touch with, and get the job done. Always engage and propose other solutions that serve us better. Super efficient handling.
  Legal 500
 • Aktiemarknadsrätt
  A proactive, knowledgeable and results-driven team that ensures a smooth process from start to finish
  Legal 500
 • Aktiemarknadsrätt
  The team always offer high quality and the highest degree of service. They are proactive and pleasant people to work with.
  Chambers Global
 • Aktiemarknadsrätt
  It’s a strong, pragmatic and commercially focused team
  Chambers Global
 • Aktiemarknadsrätt
  The team quickly understands our needs and its members are always problem solvers and do it in a professional manner with high degree of knowledge and experience
  Chambers & Partners Europe
 • Aktiemarknadsrätt
  Apart from being highly competent within capital markets, Setterwalls is always looking at tasks with solutions in mind.
  Legal 500
 • M & A
  Accessible and service-minded and always peeking around the corner in order to find solutions and be proactive.
  Chambers and Partners
 • M & A
  Setterwalls is a really thorough and business-oriented adviser. We know the delivery is 100%, and the team has a commercial and business angle on the advice it gives by focusing on what really matters.
  Chambers and Partners
 • Aktiemarknadsrätt
  Setterwalls are very business-oriented.
  Chambers Global
 • Aktiemarknadsrätt
  Any partner or associate we have engaged with has been highly professional, service minded and understanding of our business, thus providing value to our company.
  Legal 500
 • Aktiemarknadsrätt
  Broad commercial perspective” and ”thorough and professional.
  Legal 500
 • Aktiemarknadsrätt
  Committed and deal hungry unit which delivers what you ask for and in the way you want it.
  Legal 500
 • Aktiemarknadsrätt
  Excellent skills in this area.
  Chambers & Partners
 • Aktiemarknadsrätt
  Practical and responsive.
  Chambers Europe
 • Aktiemarknadsrätt
  Provides knowledge, quality, proactiveness, team effort and availability.
  Legal 500
 • Aktiemarknadsrätt
  Setterwalls acts as an almost in-house legal counsel and knows our business genuinely. Their advice goes beyond the strict legal side as they also have the capacity to provide strategic advice, i.e. describing and discussing strategic implications of central legal decisions.
  Legal 500
 • Aktiemarknadsrätt
  The Setterwalls team is truly into our business and we don’t have to spend unnecessary time explaining matters. We see them as a strategic partner and almost all of our critical decisions, which could have a legal implication, are discussed with Setterwalls.
  Legal 500
 • Aktiemarknadsrätt
  Very adaptable to the situation at hand and can home in on the elements of risk.
  Chambers Europe
 • Aktiemarknadsrätt
  We received answers that are relevant, well researched and timely.
  Chambers Europe