uppdrag | 14 aug 2018

Setterwalls företrädde framgångsrikt Sandoz i patenttvist

Responsive image

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att patent sannolikt var ogiltigt och avslog interimistiska förbudsyrkanden.

Eli Lilly stämde Sandoz för påstått intrång i ett patent avseende beredningsformer av läkemedel för behandling av sexuell dysfunktion samt framställde bl.a. yrkanden om interimistiskt vitesförbud. Sandoz väckte talan om ogiltigförklaring av patent samt bestred intrång på den grunden att patentet bör ogiltigförklaras då den påstådda uppfinningen enligt patentet saknade nyhet och uppfinningshöjd. Patent- och marknadsdomstolen bedömde att patentet sannolikt kommer att ogiltigförklaras och avslog därför Eli Lillys interimistiska förbudsyrkanden i beslut meddelat den 26 april 2018. Efter överklagande av Eli Lilly fastställde Patent- och marknadsöverdomstolen utgången i slutligt beslut meddelat den 29 juni 2018. Patent- och marknadsdomstolen kommer nu att göra en fullständig prövning av patentets giltighet och ett avgörande väntas under sommaren 2019. De interimistiska besluten är särskilt intressanta då de möjligen indikerar ett förändrat synsätt på interimistiska intrångsbedömningar och den s.k. giltighetspresumtionen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.