uppdrag | 31 jan 2018

Setterwalls har biträtt ÅAC Microtec AB vid förvärvet av 100 procent av aktierna i Clyde Space Limited samt därmed sammanhängande emissioner

Responsive image

Det svenska rymdteknikbolaget ÅAC Microtec AB (“ÅAC” eller ”Bolaget”) har förvärvat 100% av aktierna i brittiska Clyde Space Ltd (“Clyde”) (“Transaktionen”), en ledande aktör på den globala, snabbväxande marknaden för CubeSats.

Förvärvet betalades med dels 30 466 326 nyemitterade aktier i ÅAC (i en apportemission) dels GBP 2 miljoner kontant. Ägarna till Clyde Space blir efter förvärvet ägare till 49 procent av det totala antalet aktier och röster i ÅAC (inte inberäknat de aktier som tillskapas genom den riktade emission som Bolaget genomförde i samband med förvärvet). ÅAC beslutade, delvis som ett led i Transaktionen, även att öka sitt aktiekapital genom en emission motsvarande ca 50 miljoner kronor som riktades till institutionella och professionella investerare. ÅAC är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Större ägare i Bolaget inkluderar investmentbolaget Fouriertransform, RP Ventures och Uppsala Universitets Holdingbolag. Bolaget levererar rymdtekniska lösningar och system till kommersiella och institutionella kunder på den globala marknaden. Bolaget producerar avancerade satellitplattformar, del-system och komponenter samt erbjuder ITAR-befriade produkter i high-end segmentet av småsatellitmarknaden. Med förvärvet av Clyde Space flerfaldigar ÅAC affärsvolymen och blir en global ledare i marknaden för CubeSats och småsatelliter med hög tillförlitlighet. Det sammanslagna bolaget får en stark närvaro i Europa, Nordamerika och Asien, och kan erbjuda en mer komplett portfölj av konkurrenskraftiga, tillförlitliga produkter och plattformar till en större marknad med såväl kommersiella som institutionella kunder. Setterwalls har agerat som legala rådgivare till ÅAC i Transaktionen och emissionerna medan Latham & Watkins varit rådgivare åt ÅAC såvitt avser Engelsk rätt i Transaktionen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.