Responsive image

Verksamhetsområde

Bolagsrätt

Bolagsrätt är ett av våra främsta kompetensområden. Här ger våra erfarna specialister juridisk vägledning till de mest affärsmässiga lösningarna.

Vi finns alltid nära till hands när du behöver bolagsrättslig rådgivning. Oavsett om du vill ha stöd i att planera eller genomföra en bolagsetablering, genomföra en nyemission, lösa in aktier eller fusionera bolag. Även om transaktionen är gränsöverskridande. Det kan också handla om att reda ut vilka rättigheter aktieägarna har vid bolagsstämma eller vilka krav som måste beaktas kring bolagsstyrning. Vi hjälper dig också att skriva och förhandla aktieägar- och joint venture-avtal. Specialisterna i vårt team agerar ofta ordförande eller sekreterare vid bolagsstämma. I såväl stora som små bolag, privata, publika, noterade och onoterade.

Vi har fått förtroendet att jobba med hela landets näringsliv, från familjeägda industriföretag, entreprenörer och tillväxtföretag till multinationella koncerner, globala investmentbanker och olika typer av Private Equity-aktörer, såväl svenska som utländska.

Stockholm:

Anders Söderlind

Göteborg:

Magnus Örtorp

Malmö:

Ola Grahn