uppdrag / 14 jul 2021

Setterwalls har biträtt säljaren vid avyttring av fastighet för utvecklande av bostadslägenheter i centrala Kristianstad

Responsive image

Setterwalls har bistått säljaren vid försäljning av del av fastigheten Fängelset 2 till KlaraBo och OBOS. Fastigheten ligger centralt belägen i Kristianstad och på sikt är tanken att det på den ska utvecklas 175 lägenheter.

Fastigheten Fängelset 2 inrymmer en fängelsebyggnad från 1846 med tillhörande miljöer och komplementbyggnader. Området användes fram till år 2013 som kriminalvårdsanstalt och togs därefter över av säljaren. Säljaren valde i sin tur att år 2017 göra om delar av fastigheten till studentbostäder. De delar av fastigheten som inte omfattas av studentbostäder har säljaren nu valt att avyttra.

För fastigheten Fängelset 2 finns ett planprogram som godkändes av byggnadsnämnden år 2017. Tanken är nu att man ska driva ny detaljplan i enlighet med planprogrammet, för att därigenom skapa två byggrätter om ca 7 500 kvm BTA vardera på fastigheten, där OBOS respektive KlaraBo ska erhålla var sin.

Transaktionen har genomförts genom överlåtelse av de fastighetsägande bolagen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.