uppdrag | 03 apr 2017

Setterwalls har biträtt Steen & Ström vid dess avyttring av Emporia Office i Hyllie

Responsive image

Steen & Ström har den 28 december 2016 avtalat om en avyttring av Emporia Office (beläget inom Emporia i Hyllie). Förvärvet villkorades bl.a. av att fastigheten Malmö Marknadsplatsen 1 skulle genomgå en tredimensionell fastighetsbildning varigenom Emporia Offices skulle avskiljas från köpcentrumsdelen.

Lantmäteriförrättningen vann laga kraft den 1 mars 2017 och Kungsleden tillträdde aktierna i det fastighetsägande bolaget den 31 mars 2017.

Emporia Office uthyrningsbara area uppgår till ca 10 250 kvm.

Setterwalls har biträtt Steen & Ström vid försäljningen av aktierna i det fastighetsägande bolaget liksom vid den komplexa tredimensionella fastighetsbildningen av Emporia Office.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.