Responsive image

Tove Skärblom

Delägare, Advokat

Profil

Sedan 2013 arbetar jag med miljö- och energifrågor. Mitt dagliga arbete består av att leda prövningar och hantera andra frågor relaterat till miljöfarliga verksamheter inom olika områden, bl.a. energi, industri och vatten.

Jag har stor erfarenhet av att hantera miljörisker i samband med kommersiella transaktioner med fokus på att identifiera och värdera miljörisker samt att vägleda klienten i hanteringen av dessa. Därtill har jag har särskild erfarenhet av frågor kring förorenad mark gällande såväl ansvarsbedömningar, processer i domstol som kommersiella avtalsregleringar. Med tidigare erfarenhet från energibranschen har jag även goda kunskaper gällande el, ledningsrätter och andra energirelaterade frågor.

Utöver mitt arbete på byrån är jag även ledamot i riksstyrelsen för Nätverket Renare mark, ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2014-,

Setterwalls

2012-2014,

Kraftringen Energi

2013,

Lunds universitet, juristexamen

2013,

Lunds universitet, ek. kand.

2012,

Suffolk University Summer Law Program

Legal 500 (2018, 2021)