uppdrag | 20 sep 2019

Setterwalls rådgivare vid Private Placement i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Responsive image

Setterwalls är legal rådgivare till InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex” eller ”Bolaget”), listat på Nasdaq First North Growth Market, i samband med dess riktade nyemission av aktier om 140 MSEK till ett antal svenska och internationella investerare, däribland Fjärde AP-fonden och Stiftelsen Industrifonden, på grundval av en accelererad bookbuilding-process utförd av Bolagets finansiella rådgivare, Carnegie och Pareto Securities.

Merparten av den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av dess bemyndigande årsstämman, varav resterande del är villkorad av aktieägarnas godkännande vid extra bolagsstämma den 9 oktober 2019.

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. Den riktade emissionen är bland annat avsedd att finansiera planerade förberedelser inför ett fas III-program.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.