Responsive image

Joakim Winnerljung

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag bistår såväl svenska som utländska företag med rådgivning rörande företagsförvärv, aktiemarknad samt olika typer av bolagsrättsliga ärenden.

Jag biträder också med rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och olika typer av kommersiella avtal.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2017-,

Setterwalls

2016,

USA:s representanthus, internship, Washington D.C.

2016,

Lunds universitet, juristexamen