uppdrag / 04 dec 2019

Wästbygg tillträder kvarter i anslutning till Malmös Centralstation – Setterwalls har bistått vid förvärvet av fastigheten från Jernhusen

Responsive image

Ett bolag inom Wästbygg-koncernen har, i enlighet med tidigare ingånget avtal, nu tillträtt en fastighet i Södra Nyhamnen från Jernhusen Holding 6 AB, ett bolag inom Jernhusen-koncernen. Fastigheten har förvärvats i en bolagsaffär och Wästbygg tillträdde fastigheten den 19 november. Setterwalls har biträtt Wästbygg genom hela förvärvsprocessen.

Setterwalls bistod Wästbygg vid ingåendet av ett överlåtelseavtal under 2017 avseende fastigheten som är belägen strax intill Malmö centralstation. Sedan överlåtelseavtalet ingicks har en ny detaljplan arbetats fram och sedermera vunnit laga kraft samt fastighetsbildningsåtgärder vidtagits, varpå Wästbygg, genom bolaget Wästbygg Malmö Utveckling AB, nu har tillträtt fastigheten Malmö Godsfinkan2.

Wästbygg kommer att på den förvärvade fastigheten uppföra ca 150 bostadslägenheter. Bostäderna kommer att fördelas på två högre hus och i bottenplan kommer kommersiella lokaler och parkeringsgarage inrymmas. Södra Nyhamnen är Malmös nya stadsdel belägen intill Malmös centralstation och Malmö stads vision är att skapa en centralt belägen och grön stadsdel i gamla hamn- och industrimiljöer. Stadsdelen kommer att omfatta ca 600 nya bostäder och ca 1700 nya arbetsplatser och majoriteten av kvarteren är planerade att vara färdigställda under 2023.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.