Setterwalls

Tillbaka till medarbetare
/Start/Våra medarbetare/Lynda Ondrasek Olofsson

Lynda Ondrasek Olofsson

Delägare, Advokat

Telefon: +46 8 598 891 22
Mobil: +46 761 06 04 06
Fax: +46 8 598 890 90
E-post: lynda.ondrasekolofsson@setterwalls.se

Assistent: Eva Sagström
Telefon: +46 8 598 890 96
Mobil: +46 702 589 427
E-post: eva.sagstrom@setterwalls.se

Kontor: Stockholm
Adress: Sturegatan 10
Box 1050
SE-101 39 Stockholm

LYNDA ONDRASEK OLOFSSON arbetar huvudsakligen med skatterätt, Private Client, stiftelser och föreningar samt offentlig upphandling. Inom skatterätt bistår Lynda framförallt klienter i samband med skatteprocesser och förhandsbesked. Inom Private Client bistår Lynda klienter genom att ta ett helhetsansvar för all den juridiska rådgivning som kan aktualiseras i form av exempelvis skattefrågor och frågor kring juridisk struktur. Inom offentlig upphandling biträder Lynda såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i alla faser av upphandlingsprocessen. Lynda håller regelbundet seminarier inom sina kompetensområden.

Språk: Engelska, tyska, tjeckiska

Karriär

2007-, Setterwalls
2006-2007, Advokatfirman Cederquist
2005-2006, Kammarrätten i Stockholm, kammarrättsfiskal
2003-2005, Länsrätten i Stockholms län, länsrättsnotarie
2003, Stockholms universitet, jur.kand.

Publikationer

Betalningssäkring – dags för en ny översyn?, Skattenytt nr 5, 2016
Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar - En analys av rättsl�get, maj 2015
Fastställande av tjänsteställe - oklar reglering och spretig praxis, Skattenytt 2015
Ingen sekretess vid fördjupad samverkan, Svensk Skattetidning nr 9, 2013
Anståndsreglerna - dags för förändring?, Skattenytt nr 5, 2013
Prövningstillstånd i kammarrätt– ett hot mot rättssäkerheten?, Skattenytt nr 11, 2010

Uppdrag

2014-, Styrelseledamot Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in support of Human Rights Watch
2013-,  Styrelseledamot i Föreningen Stiftelser i Samverkan

Skriv ut