fbpx Förslag på tydligare regler gällande konsumentavtal. Så väntas lagändringarna påverka informationsskyldighet, ångerrätt vid distansavtal samt riskens övergång i samband med transport vid försäljning till konsumenter. | Setterwalls Advokatbyrå