artikel | 01 apr 2021

En modernisering av arbetsrätten – status

Responsive image

Regeringen har tillsatt tre utredningar som ska ge förslag på hur den s.k. partsöverenskommelsen om anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor samt ny offentlig omställningsorganisation och nytt och parallellt offentligt studiestöd ska genomföra. Utredningarna ska presentera sina förslag senast den 15 maj 2021. Enligt regeringen är avsikten att förslagen sedan ska kunna beslutas och träda ikraft före halvårsskiftet 2022.

Setterwalls kommentar:

Utredningarna ska alltså grundas på den s.k. partsöverenskommelsen (som kan läsas här). Detta innebär att en hel del förändringar av arbetsrätten kan förutses. Vad gäller anställningsskyddet kan vi t ex förvänta oss att den generösa möjligheten till allmän visstidsanställning i två år ersätts med en mer begränsad rätt till särskild visstidsanställning i ett år. Och att det införs begränsningar i möjligheten att använda intermittent anställning genom att tid mellan anställningstillfällen i vissa fall ska räknas som anställningstid. Härutöver förutses bl a utvidgade möjligheter att göra undantag från turordningsreglerna och att möjligheten att ogiltighetförklara en uppsägning med bestående anställning som följd starkt begränsas.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.