artikel | 01 apr 2021

En ny visselblåsarlagstiftning

Responsive image

I oktober 2019 antogs ett nytt EU-direktiv med syfte att stärka skyddet för visselblåsare inom EU (visselblåsardirektivet). Visselblåsardirektivet ska vara implementerat i Sverige senast i december i år. Regeringen har därför i en utredning kommit med ett förslag till en ny lag, som kommer att ersätta den nuvarande visselblåsarlagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Den nya lagen kommer bland annat innebära att arbetsgivare med 50 eller fler anställda ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarkanaler. Arbetsgivare får relativt stor frihet i hur kanalerna ska utformas men de ska vara (i) lättillgängliga och användarvänliga, (ii) tillgängliga för personer som är verksamma hos arbetsgivaren (inklusive bland annat anställda, konsulter, leverantörer och praktikanter) och (iii) utformade på ett sätt som säkerställer att den rapporterande personens identitet kan behandlas konfidentiellt. Arbetsgivare får välja om deras visselblåsarkanal ska ligga internt inom verksamheten eller om den ska tillhandahållas av en extern part som ansvarar för visselblåsarkanalen för verksamhetens räkning.

Arbetsgivare får som utgångspunkt själva bestämma närmare hur rapportering ska ske. Men det ska vara enkelt att rapportera, det ska gå att rapportera såväl muntligt som skriftligt och det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om hur man kan rapportera. Arbetsgivare ska kunna bekräfta att en rapport är mottagen inom sju dagar och lämna återkoppling inom högst tre månader.

Det ställs också krav på arbetsgivare att utse oberoende och självständiga personer som tar emot och utreder rapporter och som har kontakt med de som rapporterar. De oberoende personerna kan vara personer inom verksamheten eller externa parter, såsom jurister.
Hela utredningen kan läsas här.

Setterwalls kommentar:

Det är en omfattande ny lag som är på gång. Ett stort antal svenska företag, varav många antas sakna befintliga visselblåsarkanaler, kommer att behöva rätta sig efter de nya kraven och sätta sig in i den nya lagstiftningen. Om ni som företag har fler än 50 anställda är det därför en god idé att redan nu börja fundera på hur ni ska efterleva dessa nya krav. Om ni har en visselblåsarkanal rekommenderar vi att ni börjar fundera på om denna kanal lever upp till de nya kraven. Om ni saknar en visselblåsarkanal rekommenderar vi att ni börjar förbereda för en implementering.
Vi på Setterwalls följer lagstiftningsarbetet och hjälper gärna till med er efterlevnad och implementering.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.