Responsive image

Emmelie Tedfelt

Specialist Counsel, Advokat

Profil

Jag arbetar med att bistå svenska och utländska företag med rådgivning inom arbetsrätt och tvistelösning.

Jag har arbetat på Setterwalls sedan 2009 och tog 2018 över ansvaret för verksamheten inom arbetsrätt vid vårt Göteborgskontor. I mitt dagliga arbete bistår jag arbetsgivare inom hela det arbetsrättsliga området, t.ex. anställningsavtal, uppsägningar, frågor kring företagshemligheter och konkurrerande verksamhet, fackliga förhandlingar, omstruktureringar och företagsförsäljningar. Jag har även lång erfarenhet av tvistelösning i domstol och skiljeförfaranden, bl.a. inom arbetsrätten, särskilt i frågor om skydd av företagshemligheter och immateriella rättigheter.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2009-,

Setterwalls

2007-2009,

Kalmar tingsrätt, notarie

2007,

Uppsala universitet, juristexamen

Läs mer Läs mindre

Legal 500 (2020-2024)

”I would recommend Emmelie Tedfelt.”

Chambers Europe