artikel / 01 apr 2021

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Responsive image

Inom EU har det s.k. upplysningsdirektivet ersatts med ett nytt arbetsvillkorsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen). Arbetsvillkorsdirektivet uppdaterar och utökar upplysningsdirektivets bestämmelser om arbetsgivares skyldighet att lämna information om anställningsvillkor samt lämnas vissa – mycket begränsade – förslag om minimikrav i fråga om arbetsvillkor för anställda enligt lagen om husligt arbete och lagen om gymnasial lärlingsanställning. I Ds 2020:14 har en utredning föreslagit hur direktivet kan implementeras i svensk rätt. Förslaget återfinns här. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Setterwalls kommentar:

Promemorian är intressant och välskriven läsning för den som vill uppdatera sig kring gällande rätt. Vad gäller förslagen är de inte revolutionerande till innehåll. Dock kan konstateras att regleringen om arbetsgivarens skyldighet att informera om villkor av betydelse för anställningsförhållandet är mycket omfattande och omfattar också andra än arbetstagare som omfattas av anställningsskyddslagen (t ex arbetstagare i företagsledande ställning). Setterwalls bevakar ärendet och återkommer när uppdaterat förslag till lagstiftning finns på plats inför 1 augusti 2022.

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.