artikel | 01 mar 2021

EU har bötfällt spelplattformen Steam och fem spelutgivare 7,8 miljoner euro för geoblockering

Responsive image

EU-kommissionen har bötfällt företaget Valve, som äger datorspelsplattformen Steam, och de fem spelutgivarna Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media och ZeniMax 7,8 miljoner euro för att ha brutit mot EU:s konkurrensrättsliga regler. Valve och spelutgivarna har begränsat gränsöverskridande försäljning av vissa datorspel inom EU genom s.k. geoblockering.

Vad är Steam?
Valve är ägare av ”Steam”, som är en av världens största digitala distribueringsplattformar för datorspel. Kunder kan ladda ner datorspel direkt via plattformen Steam, men det är även möjligt att använda plattformen för att aktivera datorspel som har köpts utanför Steam (exempelvis i fysisk butik eller via nedladdning på en annan hemsida). Genom att kräva att ett spel ska aktiveras via Steam försvåras användandet av piratkopierade versioner av spel.

Vad har Valve och spelutgivarna gjort?
Valve tillhandahåller så kallade Steam-aktiveringsnycklar, dvs. de tekniska medel som gör det möjligt att aktivera datorspel på Steam. Valve erbjuder även spelutgivare möjligheten till en geografisk kontrollfunktion, vilket gör det möjligt att begränsa vilket eller vilka länder som spelen kan aktiveras och spelas i. 
Spelutgivarna gav Valve en icke-exklusiv licens till vissa av deras spel och erhöll i sin tur geoblockerade Steam-aktiveringsnycklar som kunde användas för att aktivera datorspel som sålts utanför Steams plattform. Spelutgivarna tillhandahöll aktiveringsnycklarna till vissa av sina distributörer som sålde datorspelen i Tjeckien, Polen, Ungern, Rumänien, Slovakien, Estland, Lettland och Litauen. Eftersom aktiveringsnycklarna var geoblockerade var det inte möjligt att aktivera datorspelen utanför dessa länder. Detta innebar att en kund i t.ex. Sverige inte kunde köpa ett datorspel (inklusive en aktiveringsnyckel) från Polen, där priserna generellt är lägre, och aktivera spelet i Sverige.

Kort om konkurrensreglerna
Enligt EU:s konkurrensregler är det i vissa fall (förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda) tillåtet att förbjuda en återförsäljare från att aktivt marknadsföra sig mot ett visst geografiskt område eller en viss kundgrupp. Däremot är det inte tillåtet att förbjuda så kallad passiv försäljning. Med passiv försäljning menas att en återförsäljare tillgodoser beställningar som enskilda kunder själva tagit initiativ till, t.ex. genom att självmant gå in på återförsäljarens hemsida för att köpa en vara.

EU-kommissionens beslut
Efter flera års utredning fann Kommissionen i januari 2021 att Valve och spelutgivarna hade begränsat gränsöverskridande försäljning i strid med EU:s konkurrensregler. Kommissionen fann att passiv försäljning begränsats genom två typer av avtal:

(i) Konkurrensbegränsande avtal mellan Valve och var och en av spelutgivarna: Valve och spelutgivarna kom överens om att använda geoblockerade Steam-aktiveringsnycklar som förhindrade aktivering av vissa datorspel utanför Tjeckien, Polen, Ungern, Rumänien, Slovakien, Estland, Lettland och Litauen.
(ii) Konkurrensbegränsande avtal mellan fyra av spelutgivarna (alla utom Capcom) och deras respektive distributörer: Spelutgivarnas distributörsavtal innehöll klausuler som begränsade distributörernas möjlighet att sälja (passivt) till kunder i andra länder.

Geoblockeringen omfattade cirka 100 datorspel av olika genrer och agerandet hindrade en del konsumenter från att aktivera och spela datorspel som sålts av spelutgivarnas distributörer. Avtalen gjorde det möjligt att upprätthålla vissa prisskillnader mellan länder i Öst- och Västeuropa. Kommissionen uttalade att Valve och spelutgivarna hindrade konsumenterna från att ”shoppa runt” och ta del av de bästa erbjudandena på EU:s inre marknad.

Avslutande kommentarer
De senaste åren har Kommissionen utfärdat böter till flera olika företag som överträtt EU:s konkurrensregler genom att hindra återförsäljare eller licenstagare från gränsöverskridande försäljning inom EU. Några exempel som kan nämnas i sammanhanget är följande:

(i) År 2018 utdömde Kommissionen 40 miljoner euro i böter till Guess för att bland annat ha hindrat gränsöverskridande försäljning av kläder och accessoarer.
(ii) År 2019 utdömde Kommissionen 6,2 miljoner euro i böter till Sanrio för att ha hindrat gränsöverskridande försäljning av produkter med Hello Kitty och andra Sanrio-karaktärer.
(iii) År 2019 utdömde Kommissionen 12,5 miljoner euro i böter till Nike för att ha hindrat gränsöverskridande försäljning av produkter med bland annat kända fotbollsklubbars varumärken.
(iv) År 2020 utdömde Kommissionen 14,3 miljoner euro i böter till NBCUniversal för att ha hindrat gränsöverskridande försäljning av produkter med karaktärer från NBCUniversals filmer (t.ex. Minions och Jurassic World).

Sammanfattningsvis är det viktigt att kontrollera sina återförsäljar- och licensavtal från ett konkurrensrättsligt perspektiv. Om ert företag har ingått eller planerar att ingå ett avtal som begränsar vilka områden eller kundgrupper som er avtalspart får sälja till är det viktigt att kontrollera att dessa begränsningar inte står i strid med konkurrensrätten.

En annan lärdom från Kommissionens beslut är att digitala distribueringsplattformar, som exempelvis Steam, riskerar höga böter om de möjliggör geografiska begränsningar i strid med konkurrensrätten.

Vi på Setterwalls bistår regelbundet våra klienter med konkurrensrättsliga bedömningar av olika typer av avtal och samarbeten. Välkomna att höra av er om ni har frågor om era avtal!

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.