Responsive image

Angelica Ström

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag bistår såväl myndigheter som svenska och internationella företag med affärsjuridisk rådgivning, främst inom områdena EU- & konkurrensrätt och Compliance & Investigations.

Jag hjälper klienter med all slags konkurrensrättslig, upphandlingsrättslig och antikorruptionsrelaterad rådgivning, såsom bl.a. strategisk rådgivning, särskilda undersökningar och tvistlösning. Mitt arbete består bl.a. i att bistå företag med konkurrensrättslig granskning av avtal och samarbeten samt rådgivning avseende frågor om missbruk av dominerande ställning och i relation till företagskoncentrationer. Inom ramen för detta biträder jag regelbundet klienter med analys och anmälan av företagskoncentrationer till Europeiska kommissionen och Konkurrensverket och vid gryningsräder och utredningar hos Europeiska kommissionen och Konkurrensverket. Jag bistår även såväl myndigheter som företag med rådgivning i frågor som rör statligt stöd och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Därutöver bistår och företräder jag klienter i alla faser av offentliga upphandlingsprocesser.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

2018-,

Setterwalls

2016-2018,

Advokatfirman Delphi

2016,

Uppsala universitet, juristexamen

2016,

Advokatfirman Delphi, uppsatspraktik

2014,

City University of Hong Kong

Externa publikationer

Legal 500 (2022)

The Law Reviews (Expert Panel 2021)

”Angelica Ström gives quick responses and know our case well.”

Legal 500