Responsive image

Angelica Ström

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag bistår företag och myndigheter med affärsjuridisk rådgivning, främst inom områdena EU- & konkurrensrätt och utländska direktinvesteringar (FDI).

Jag har omfattande erfarenhet av att bistå klienter med juridisk och strategisk rådgivning, upprättande och granskning av avtal samt i förhållande till ärenden och mål hos myndigheter och domstolar.

Jag biträder regelbundet klienter i samband med företagsförvärv, samgåenden och investeringar med analyser och förvärvs- samt direktinvesteringsanmälningar (FDI) till Europeiska kommissionen, Konkurrensverket och Inspektionen för Strategiska Produkter. Jag bistår även klienter vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen. Därutöver bistår jag klienter med konkurrensrättslig granskning av avtal och samarbeten samt vid gryningsräder och utredningar hos Europeiska kommissionen och Konkurrensverket. Jag bistår även klienter med rådgivning i frågor som rör statligt stöd och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

2018-,

Setterwalls

2016-2018,

Advokatfirman Delphi

2016,

Uppsala universitet, juristexamen

2016,

Advokatfirman Delphi, uppsatspraktik

2014,

City University of Hong Kong

Externa publikationer

Legal 500 (2024)

The Law Reviews (Expert Panel 2021)

”Angelica Ström gives quick responses and know our case well.”

Legal 500

”Angelica Ström is a highly skilled lawyer with an outstanding ability to quickly comprehend new legal concepts and adapt to evolving legal landscapes. She easily navigates complex and multi-layered legal scenarios. She also demonstrates a genuine interest in each client’s business model and organisation, which allows her to offer legal advice suitable for the specific challenges they face. Last, but not least, she is a very pleasant person with a friendly disposition.”

Legal 500

”Angelica Stöm is very service-minded and collaborates well with her fellow team members when necessary.”

Legal 500