Responsive image

Madeleine Kristoferson

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag bistår såväl myndigheter som svenska och internationella bolag med affärsjuridisk rådgivning, främst inom områdena EU- & konkurrensrätt, antikorruption och regulatoriska frågor.

Som en del av Setterwalls Compliance & Investigations-grupp bistår jag klienter i arbetet med att hantera och förebygga verksamhetsrisker inom bland annat korruption och konkurrensrätt. Inom ramen för detta genomför jag oberoende utredningar vid misstankar om oegentligheter inom en organisation. Jag har bred erfarenhet av alla slags konkurrensrättsliga frågor såsom förvärvskontroll, granskning av avtal och samarbeten mellan företag, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Därutöver företräder jag klienter i olika regulatoriska ärenden, särskilt i frågor som rör Life Science-sektorn.

Till medarbetare