artikel | 11 jan 2016

Har ditt företag anmält sig för obligatorisk energikartläggning?

Responsive image

Nya EU-regler innebär att stora företag måste rapportera att de omfattas av reglerna om energikartläggningar senast den 29 januari 2016.
Företag som omfattas enligt lagen är de som
a) sysselsätter minst 250 personer och
b) har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
Tänk på att antalet anställda och finansiella uppgifter i vissa länkade företag (såsom t.ex. utländska koncernbolag) kan behöva tas med i beräkningen när antalet anställda och finansiella tröskelvärden ska bestämmas.

Vad är det som företagen måste ha gjort den 29 januari?

Energimyndigheten, som har ansvar för tillsynen av energikartläggningen i Sverige, vill att företag ska rapportera om dess verksamhet omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas. Under vissa förutsättningar kan svenska företag helt eller delvis undgå kartläggningen, men i princip samtliga svenska företag måste anmäla sin verksamhet senast den 29 januari 2016.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

EU- & konkurrensrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.