artikel / 26 okt 2021

Köper eller säljer du jordbruks- och livsmedelsprodukter?

Responsive image

Den 1 november 2021 träder den nya lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter ikraft varför det är hög tid att se över era avtal.

Jordbruks- och livsmedelsbranschen präglas av ojämna styrkeförhållanden mellan köpare och leverantörer. Köparna är vanligtvis stora dagligvarukedjor, grossister eller hotell/restauranger. Det är inte ovanligt att leverantörerna är småskaliga lantbrukare. Dessa ojämna styrkeförhållanden riskerar att leda till otillbörliga handelsmetoder. Mot bakgrund av detta är det välkommet att en ny lag snart träder i kraft i syfte att stävja dessa otillbörliga handelsmetoder.

Kortfattat kommer lagen att vara tillämplig vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, oavsett om det rör sig om färskvaror eller inte, om köparen eller leverantören är etablerad i Sverige och köparen omsätter mer än 2 miljoner euro per år. Lagen består av förbud mot nio otillbörliga handelsmetoder, den s.k. svarta listan, som aldrig är tillåtna. Vidare innehåller lagen sex stycken handelsmetoder, den s.k. grå listan, som tillåts endast om de är avtalade om i förväg. Den som bryter mot lagen riskerar att få betala sanktionsavgifter om 1 % av årsomsättningen och den som anmäler en handelsmetod enligt lagen åtnjuter sekretesskydd.

Den nya lagen kommer även att träffa avtal som har ingåtts före den 1 november 2021 varför det är hög tid för köpare att se över sina avtal för att säkerställa att de är förenliga med den nya lagen. För leverantörer kan den nya lagen samtidigt innebära en god förhandlingsposition vid om-/förhandling av befintliga och nya avtal.

Setterwalls har mångårig erfarenhet avseende leveransavtal och dess förenlighet med konkurrensrätt och finns givetvis tillgängliga för att hjälpa ditt företag med att säkerställa era avtals förenlighet med den nya lagen.

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.