artikel | 15 jan 2024

Krav på interna visselblåsarkanaler – nu även för bolag med mellan 50–249 anställda

I december för två år sedan infördes en ny visselblåsarlag i Sverige. I den nya lagen har det bland annat införts en skyldighet för verksamhetsutövare med 50 eller fler anställda att inrätta interna visselblåsarkanaler. Skyldigheten att ha en intern visselblåsarkanal har genomförts successivt – men omfattar sedan den 17 december 2023 samtliga verksamhetsutövare med fler än 50 anställda.

Verksamhetsutövare får relativt stor frihet i sin utformning av kanalerna och får som utgångspunkt själva bestämma närmare hur rapportering ska ske. Det finns dock vissa krav som verksamhetsutövaren ska förhålla sig till, till exempel:

  • Det ska gå att rapportera såväl muntligt som skriftligt och, om den rapporterande personen begär det, vid ett fysiskt möte.
  • Visselblåsarkanalerna ska vara lättillgängliga och användarvänliga – det får inte vara krångligt att rapportera.
  • Verksamhetsutövare ska kunna bekräfta att en rapport är mottagen inom sju dagar och lämna återkoppling till den rapporterande personen inom högst tre månader.
  • Visselblåsarkanalerna ska vara utformade på ett sätt som säkerställer att identiteten på den som rapporterar kan hållas konfidentiell.

Utöver dessa krav ska verksamhetsutövare utse behöriga personer med ansvar att ta emot och hantera rapporter i visselblåsarkanalerna. Dessa personer kan finnas internt inom företaget eller anlitas externt men verksamhetsutövaren behöver dock säkerställa att personerna kan vara oberoende och självständiga. Verksamhetsutövaren ska också se till att kanalerna är öppna och tillgängliga inte bara för anställda utan även för andra personer som utför arbete hos verksamhetsutövaren, såsom konsulter och praktikanter. Till dessa personer ska det också finnas tydlig och lättillgänglig information om hur man kan rapportera (exempelvis i en s.k. visselblåsarpolicy).

Setterwalls kommentar: Skyldigheterna i den nya visselblåsarlagen gäller nu fullt ut och som verksamhetsutövare är det därför viktigt att fundera på om just ni omfattas och i så fall om ni uppfyller lagens krav.

Om ditt bolag vid ingången av ett kalenderår har fler än 50 anställda behöver ni se till att ni har en intern visselblåsarkanal på plats. Om ditt bolag eller verksamhet har en visselblåsarkanal sedan tidigare rekommenderar vi att ni funderar igenom att kanalen lever upp till kraven i den nya lagen. I detta sammanhang bör det särskilt uppmärksammas att bolag inom en koncern inte kan förlita sig på endast en koncerngemensam visselblåsarkanal, eftersom varje bolag inom koncernen med minst 50 anställda måste ha en egen visselblåsarkanal.

Utöver att se till kraven på att inrätta en visselblåsarkanal uppfylls korrekt är det vår erfarenhet att det är en idé att lägga tid på utbildning av den egna personalen. Vi rekommenderar att anställda utbildas i frågor som exempelvis hur visselblåsarkanalen ska användas och vilka typer av missförhållanden visselblåsarkanalen ska användas för (visselblåsarkanalen ska till exempel inte användas för enskilda arbetsförhållanden). Det är också vår rekommendation att utbilda chefer om att det i lagen finns ett förbud mot hindrande åtgärder och repressalier.

Vi på Setterwalls har gedigen erfarenhet av visselblåsarfrågor och implementering av visselblåsarkanaler. Vi hjälper er gärna att navigera den nya lagen och med efterlevnad, utbildning och implementering.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.