Responsive image

Hanna Rhodin

Associate

Profil

Jag bistår svenska och utländska bolag och organisationer med rådgivning rörande arbetsrätt. Jag arbetar även med att hjälpa bolag att hantera compliancefrågor.

Jag är en del av Göteborgskontorets grupp inom Compliance & Investigations och hjälper bolag att hantera och förebygga verksamhetsrisker inom bland annat korruption, konkurrensrätt och exportkontroll. Jag utreder också potentiella missförhållanden genom oberoende utredningar. I mitt dagliga arbete på Setterwalls hjälper jag även företag med löpande arbetsrättsliga ärenden.

Till medarbetare