artikel / 15 feb 2018

Leverantörer som anlitar ombud vinner dubbelt så ofta vid överprövningar av offentliga upphandlingar

Responsive image

Setterwalls har kartlagt och analyserat cirka 500 överprövningsdomar av offentliga upphandlingar under perioden augusti till december 2017. 

Statistiken omfattar överprövningsdomar från förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Falun. Kartläggningen har inriktats på i vilken utsträckning leverantörer anlitar juridiskt ombud i överprövningsprocesser och om leverantörer företrädda av juridiskt ombud vunnit i större eller mindre utsträckning jämfört med de leverantörer som inte anlitat ett ombud.

Av kartläggningen framgår att drygt hälften av leverantörerna inte företräddes av något juridiskt ombud och av dessa vann endast 12 % bifall i överprövningsprocessen. Av de leverantörer som företräddes av ombud vann hela 22 % bifall. Leverantörer som anlitat juridisk ombud vann alltså sina mål dubbelt så ofta som leverantörer utan ombud.

Setterwalls resultat överensstämmer i stort med den kartläggning som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket alldeles nyligen överlämnat till regeringen som visar att 20 % av överprövningar av offentliga upphandlingar leder till framgång för leverantören och att ungefär hälften av leverantörerna företräds av juridiska ombud. Bland de som företräds av juridiska ombud får 30 % bifall för sin ansökan om överprövning.

Statistiken visar tydligt att det ofta kan löna sig att anlita ombud vid överprövningar i upphandlingsmål eftersom leverantörers framgångsutsikter med hjälp av juridiskt ombud blir betydligt bättre då det innebär en fördubblad chans att vinna bifall i processen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.